صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای همايش

  1. باغبانی و توليد پسته ارگانيک
  2. تغذيه و آبياری در باغات پسته
  3. آفات، بيماری­ها و علف­های هرز
  4. بيوتکنولوژی
  5. تنش­های محيطی
  6. فرآوری، بسته­ بندی، بازيافت و صنايع وابسته
  7. ويژگی­های پزشکی و دارويي
  8. اقتصاد، بازاريابی، صادرات
  9. بهداشت پسته