صفحه اصلی > اهداف همايش
.: اهداف همايش

همايش ملي "رهيافت­های علمی در  صنعت طلای سبز، پسته" از طرف دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغانبا مشارکت بخش­های خصوصی و دولتی و به منظور فراهم آوردن زمينه مناسب جهت ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و صنعتي در زمينه ­هاي مختلف کشت و پرورش پسته و بحث و تبادل نظر بين اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران و متخصصان در ارتباط با پروژه هاي تحقيقاتي جديد و چشم اندازها در محورهاي مرتبط و برگزاری سمينارها و کارگاه­های آموزشی و ارائه دستاوردهای مرتبط در نمايشگاه جنبی برگزار مي­ شود.