>
.:
بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند ارائه گواهی و پکیج همایش منوط به ارائه مقاله در همایش (سخنرانی یا پوستر) می باشد. در غیر اینصورت ارائه گواهی به شرکت کنندگان امکان پذیر نمی باشد.


بازگشت1394/09/17
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !